Prieskum trhu

Prieskum trhu

Globálny prieskum trhu

Pri hľadaní dodávateľov takmer s pravidla mierime do Ázie nie vždy však do Číny. Firmy a fabriky s profesionálnou produkciou a fungujúcim manažmentom dnes nachádzame aj v iných ázijských krajinách. Medzi ne patrí napríklad Turecko, Pakistan, Bangladéš, Vietnam, Mjanmarsko prinášajúce rôzne výhody, ktoré zlepšujú podmienky obchodu. Marini trade s.r.o. preto vo svojom portfóliu služieb ponúka aj „zabezpečenie globálneho prieskumu trhu, ktorý je prvým krokom k nájdeniu vhodného aj dodávateľa.

Lokálny prieskum trhu

Ide o prieskum a oslovenie výrobcov v danej krajine. Na základe referencií a zo skúsenosti vyradíme firmy, ktoré sa javia nedôveryhodne. Taktiež preveríme podmienky dodávateľov pre dovoz do EU. Od vybraných firiem si vyžiadame vzorky, ceny a prvotné kalkulácie vrátane časového harmonogramu výroby a dodania. Po dohode s klientom a na základe informácií od výrobcov spolu vyberieme najvýhodnejšiu ponuku a určíme dodávateľa.