Prieskum trhu

Prieskum trhu

Globálny prieskum trhu

Pri hľadaní dodávateľov takmer s pravidla mierime do Ázie nie vždy však do Číny. Firmy a fabriky s profesionálnou produkciou a fungujúcim manažmentom dnes nachádzame aj v iných ázijských či dokonca rozvojových ázijských krajinách. Medzi ne patrí napríklad Turecko, ktorý vystupuje ako veľmi silný exportér , ale aj krajiny ako Pakistan či Bangladéš prinášajúce okrem kvalitných nerastných surovín aj iné výhody , ktoré zlepšujú podmienky obchodu. Marini trade s.r.o. preto vo svojom portfóliu služieb ponúka aj „zabezpečenie globálneho prieskumu trhu, ktorý je prvým krokom k nájdeniu vhodného aj dodávateľa.

Lokálny prieskum trhu

Ide o prieskum a oslovenie výrobcov v danej krajine. Na základe referencií a zo skúsenosti vyradíme firmy, ktoré sa javia nedôveryhodne. Taktiež preveríme podmienky dodávateľov pre dovoz do EU. Od vybraných firiem si vyžiadame vzorky, ceny a prvotné kalkulácie vrátane časového harmonogramu výroby a dodania. Po dohode s klientom a na základe informácií od výrobcov spolu vyberieme najvýhodnejšiu ponuku a určíme dodávateľa.