Finančné toky

Preberáme riziká zahraničných platieb.

Aj v tejto fáze obchodu sme plnohodnotným prostredníkom. Naši klienti nenesú riziká zahraničných platieb neznámym dodávateľom, ale všetky platby uhrádzajú na slovenský účet a my dané platby realizujeme. Vďaka veľkým objemom prevádzaných finančných prostriedkov máme najvýhodnejší kurz pri zahraničných platbách.

Záručné procesy

S našimi klientmi ostávame v kontakte aj po odovzdaní tovaru, kedže prípadné reklamácie u dodávateľa riešime my. Staráme sa o záručný aj o po-záručný servis. Objednaný tovar nakupujete od slovenskej firmy a teda celý obchod spadá pod obchodný zákonik platný na Slovensku.