Komunikácia

Komunikácia s Ázijským dodávateľom

Táto komunikácia prebieha na každodennej báze, pri ktorej sa komunikujú požiadavky klienta dodávateľovi. Výrobca vyhotoví vzorku podľa konkrétneho zadania, ktorá sa doladí až do stavu, kedy je klient úplne spokojný. Pristúpi sa ku konkrétnej cenovej ponuke na odsúhlasený produkt.

Objednávka

Od vytvorenia objednávky na základe klientovej spokojnosti sa začína proces riadenia objednávky a kontroly tovaru. Riadenie objednávky je pomerne zdĺhavý proces, počnúc výrobou foriem a nástrojov na sériovú výrobu, cez vlastnú výrobu a kontrolu, uskladnenie pred exportom, nákladku tovaru, logistiku dopravy, medzisklady až po odovzdanie tovaru klientovi.

Kontrola tovaru

Vykonáva sa po výrobe a pred balením produktu u výrobcu, aby sa minimalizovali riziká. Ponúkame niekoľko spôsobov kontroly, z ktorých si má klient možnosť vybrať ten, ktorý mu najviac vyhovuje.