Fotovoltaické panely a slnečné kolektory sa stále viac dopytujú na našom trhu. Aj v tomto smere spolupracujeme s viacerými  medzinárodne uznávanými firmami pôsobiacimi na celom svete. V prípade záujmu o tento produkt , overujeme pre našich klientov ponajprv dostupnosť v európskych skladoch  partnerských spoločností, alebo zadávame požiadavku priamo do výroby. Realizujeme veľkoobchodnú distribúciu, veľkoplošné projekty týkajúce sa fotovoltaiky ale aj predaj konečnému spotrebiteľovi.