O nás

 • História

  Od roku 1990, kedy bola firma založená, získavame skúsenosti s ázijským trhom. Bolo nevyhnutné reagovať na dopyt a spoločenskú situáciu na Slovensku, vďaka čomu sme prešli rôznymi druhmi podnikania v spolupráci s Aziou. V roku 2000 sme začali cestovať do Číny. Získali sme kontakty s podnikateľmi, ktoré dnes prerástli do dlhodobých vzťahov. Zriadili sme pobočku v Hong Kongu a začali sme s dovozom širokého sortimentu produktov pre vlastné potreby, aj pre potreby našich zákazníkov. Vybudovali sme vlastnú maloobchodnú sieť so spoločenským oblečením po celom Slovensku a veľkosklad kameňa a kamenných výrobkov (www.kamenarstvomarini.sk).

 • Dovoz tovaru z Ázie

  V roku 2001 bola založená nová firma Ing. Jaroslav Marinica – Marini , ktorá sa svojimi aktivitami zameriava výhradne na dovoz tovaru z Ázijských krajín a na sprostredkovanie obchodu s Áziou. Krajiny, z ktorých najčastejšie dovážame, sú Čína, Pakistan, Bangladéš, Turecko a India. Máme za sebou množstvo zrealizovaných obchodov a bohatý sortiment dovezeného tovaru pre viacero priemyselných odvetví. Vybudovali sme si široký produktový záber a prehľad, vrátane vzťahov s ázijskými dodávateľmi. Ročne dovezieme desiatky kontajnerov. Máme zabehnutý funkčný systém, vďaka ktorému vieme pracovať efektívne a preventívne predchádzať problémovým situáciám. Orientujeme sa v legislatíve zahraničných krajín. Poznáme priebeh všetkých procesov potrebných na úspešné dodanie požadovaného tovaru.

  Od novembra 2017 sa firma Ing. Jaroslav Marinica – MARINI mení na firmu MARINI TRADE s.r.o.

 • Spolupráca s nami.

  Usilujeme sa o dlhodobé vzťahy založené na rešpekte a dôvere. Je pre nás dôležité zachovať dobré meno našej spoločnosti. Zakladáme si na transparentnom prístupe a otvorenej komunikácii s klientom aj s dodávateľom. Snažíme sa vyhovieť požiadavkám a očakávaniam klienta a zároveň vytvoriť solídne obchodné prostredie pre oslovených dodávateľov. Dodržiavame dohodnuté podmienky, čo očakávame aj od našich klientov a obchodných partnerov.